• växla till english
  • Nuvarande språk: Swedish

Land

SverigeSverigeSverigeSverigeSverige

Beskrivning

 
Utmärkt
 
Gynnsam
 
Förbättringsbar
 
Besvärlig
 
Dålig
Svårt hinder

Databas Hjälp

PV FINANCING is a follow-up project of
PV Grid
Senaste uppdatering: 01.01.1970

Nationell kontakt: Svensk Solenergi - Bengt Stridh
(bengt.stridh(at)se.abb.com)

Till och med 2006 var de flesta svenska solcellssystem inte nätanslutna. Ett investeringsstöd fanns ... (Göm text)
 
Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) var den installerade nätanslutna effekten 141 MW i slutet av 2016, varav 87% (73,7 MW) av effekten och 87% (8 998) av antalet solcellssystem var under 20 kW. Segmentet inkluderar både småhussystem och kommersiella system, de separeras inte i SCB:s statistik. Andelen byggnadsintegrerade solcellssystem är mycket liten, 0.40 MW år 2015 på småhus. 10,1 MW icke nätanslutna solcellssystem var installerade t.o.m. 2015, varav 1,57 MW under 2015.
Ansökan om investeringsstöd
Godkännande för tilldelning av elcertifikat
Ansöka om konto för elcertifikat
Skatterduktion
Ansökan om bygglov
Godkännande av bygglov
Bygganmälan
Godkännande av bygganmälan
Föranmälan till nätägare
Installationsmedgivande från nätägare
Färdiganmälan till nätägare
Uppfylla elsäkerhetskrav
Kontrollera CE-märkning
Installation av behörig elektriker
Uppfylla krav från nätägare
Färdiganmälan till nätägare
Byte av elmätare
Teckna inmatningsabonnemang
Undantag från energiskatt
Undantag från inkomstskatt
Skattereduktion
Årlig rapport av elproduktion
Timmätning av elproduktion
Elcertifikatmätning
Undantag från energiskatt
Undantag från inkomstskatt
Avtal om elförsäljning